Hoe ziet jouw tijdlijn eruit?

Vaak helpt het om iets te visualiseren, hoe simpel ook. Toen ik nog regelmatig voor een groep studenten stond, pratend over hun toekomstige carrière, tekende ik regelmatig een tijdlijn op het bord. Een simpele streep van links naar rechts, met links het cijfer nul en rechts het cijfer 80. Een vrij abstracte weergave van ieders leven. Daarna zette ik het cijfer 20 (hun huidige leeftijd) en het cijfer 70 neer, en zei vervolgens: “Dit is je leven, en dit gedeelte ben je aan het werk. En jij bepaalt!

Dat was altijd het begin van een interessant en waardevol lesuur. Natuurlijk ging het over studiekeuze, solliciteren, ondernemen en geld verdienen. Het vak heette niet voor niets ‘loopbaanplanning’. Maar onbewust ging het vooral over wat daarop van invloed is. Over hun omstandigheden, hun ideeën van de toekomst, en over hun onzekerheden. Want externe factoren zijn er te over. Mijn missie (“En jij bepaalt!”) was vooral het inzicht meegeven dat deze invloeden vaak onaangekondigd en onvermijdbaar zijn, maar dat het aan jezelf is om dit lijdend of leidend te laten zijn voor je beslissingen. Het mooiste van zo’n lesuur was als ik merkte dat her en der dat spreekwoordelijke kwartje was gevallen, en zij met een nieuw inzicht het lokaal weer verlieten.

Nieuwe fases

Zo’n tijdlijn is van alle tijden. Zelf kan ik het werkzame deel van mijn tijdlijn grofweg opdelen in 3 blokken: 15 jaar in loondienst bij een groot accountantskantoor, 16 jaar eigenaar van een administratiekantoor met personeel, en sinds 2 jaar zelfstandig financieel consultant. In elke fase heb ik genoten, geleerd en getwijfeld. En elke switch had een belangrijke gebeurtenis als basis, waarin ik bewust en weloverwogen heb gekozen voor de volgende stap. Toegegeven, met de kennis en ervaring op gebied van financiën en ondernemerschap, kon ik de (financiële) consequenties en gevolgen voor mijn toekomst zelf vertalen. Dus snap ik ook goed dat voor anderen bepaalde gebeurtenissen onzekerheid met zich meebrengen, als ook over de te ondernemen stappen.  

Kruispunten

Grote gebeurtenissen kunnen je opeens op dat kruispunt zetten. Zo kwam in mijn praktijk een vrouw langs, wiens partner was overleden. Ze waren beiden zelfstandig ondernemer, hij met een BV-structuur, zij met een vof. Ze hadden een eigen huis, en een schoolgaande dochter. Haar grootste zorg: hoe sta ik er financieel voor? En de onderliggende vragen: Wat zit er allemaal in zijn BV’s, hoe wikkel ik dat af, kan ik eventueel minder werken, kan mijn dochter studeren, kan ik in het huis blijven wonen, welke armslag heb ik, of heb ik misschien wel geldzorgen?
Door middel van het uitrekenen van de scenario’s, een duidelijk stappenplan voor de afwikkeling van zijn BV’s, en ondersteuning daarin, werd haar geheel duidelijk waar ze aan toe was. En dat gaf haar de ruimte en rust naar de toekomst. En ook de fijne conclusie: haar partner had het goed geregeld.

Impact van Corona

Een andere grote en actuele gebeurtenis is natuurlijk de Corona-situatie. Financieel gezien heeft het bij ondernemers geleid tot een driedeling: bepaalde sectoren liggen vrijwel volledig aan de NOW-en-TVL-beademing, sommige branches konden ‘gewoon’ door functioneren, en er waren branches die zelfs profijt hadden bij de situatie. Maar hoe het ook zij: Nu de sluier van Corona wegtrekt, blijken vele ondernemers op een kruispunt te staan. Want Corona heeft invloed op elke onderneming. En dus op elke ondernemer.

Het is duidelijk dat Corona heeft gezorgd voor een moment van herijking van de visie. Of op z’n minst aanscherping. Het leidt tot nieuwe overwegingen: van verkoopstrategie tot samenwerking. Van uitbreiding tot vervroegd stoppen. Het doornemen en uitwerken van de verschillende scenario’s zorgt voor helderheid over de gevolgen en mogelijkheden. Het zorgt voor richting en houdt je onderneming wendbaar. En die wetenschap geeft weer rust en ruimte om te ondernemen.

En jij bepaalt

Kruispunten; iedereen komt ze tegen. Bij twijfel niet oversteken is vaak het devies. Maar dat kan ook leiden tot stilstand. Twijfel kun je ook oplossen. Dat is zelfs een betere optie.

Hoe ziet jouw tijdlijn eruit? Want vandaag is het begin van de rest van je tijdlijn.
En jij bepaalt.